top of page

Teras Sergisi Proje4L/Elgiz Museum of Contemporary Art

Terastan Meliha Sözeri'nin "Şeffaf Demokrasi" isimli heykeli... Sözeri bu heykeliyle demokrasinin şeffaflık özelliğine sahip olması gerekirken, günümüzde kavram ile empoze edilenin şiddetli uyuşmazlığından bahsediyor. / Meliha Sözeri's sculpture called "Transparent Democracy" from the terrace... Which deals with the fact that while democracy should entail transparency, it is often imposed onto us as a violent discrepancy.Künye bilgisi / Image credits:Şeffaf Demokrasi / Transparent Democracy, 2014. Paslanmaz çelik üzerine (t)elle dikim / Hand stitches on stainless steel, 160 x 80 x 120 cm.

bottom of page